Điều khoản dịch vụ

1900 2195
Trang chủ / Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với website rucointernational.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website rucointernational.vn Bằng việc sử dụng website rucointernational.vn, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Chúng tôi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ phù hợp trên website rucointernational.vn.

Vui lòng đọc những chính sách bên dưới để bạn nắm rõ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào. Trách nhiệm pháp lý của  RUCO INTERNATIONAL CLINIC và bên cấp phép Trách nhiệm khi gặp phải bất kỳ nguy cơ nào do sử dụng website và nội dung của thuộc về người sử dụng website, không có bất cứ liên quan nào đến RUCO INTERNATIONAL CLINIC. Những thông tin tại website rucointernational.vn được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như quyền hạn của RUCO INTERNATIONAL CLINIC và các nhà cung cấp của chúng tôi. Do đó RUCO INTERNATIONAL CLINIC không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng, thất bại… của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng website rucointernational.vn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, RUCO INTERNATIONAL CLINIC  cung cấp nguyên trạng website và nội dung trên website. RUCO INTERNATIONAL CLINIC người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối bảo đảm và chứng thực nhưng không giới hạn việc bảo đảm thương mại cho bên thứ ba, rằng quyền lợi của bên thứ ba không bị vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. RUCO INTERNATIONAL CLINIC, bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không bảo đảm các điều sau:

  1. Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các website của RUCO INTERNATIONAL CLINIC.
  2. Việc tuân thủ theo bất cứ quy định nào của nhà nước về yêu cầu tiết lộ thông tin của các sản phẩm thuốc kê theo toa hay việc chấp thuận hoặc tuân thủ của theo các quy định của nhà nước của các công cụ phần mềm liên quan đến nội dung trên website của RUCO INTERNATIONAL CLINIC.
  3. Trang web của chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào Toàn bộ nội dung thuộc website rucointernational.vn bao gồm: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp phép của RUCO INTERNATIONAL CLINIC.và các tài liệu khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những thông tin này không thể thay thế cho ý kiến, chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các bác sĩ, chuyên gia y tế. Vậy nên, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và các chuyên gia đáng tin cậy khi tìm hiểu về các dịch vụ. Trong trường hợp cần được cấp cứu y tế, hãy liên hệ ngay cho bác sĩ hoặc 115. Chúng tôi không khuyến khích bạn phụ thuộc vào những thông tin được cung cấp trên website rucointernational.vn.
  4. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi RUCO INTERNATIONAL CLINIC, cán bộ công nhân viên của RUCO INTERNATIONAL CLINIC, những cá nhân RUCO INTERNATIONAL CLINIC mời hợp tác cung cấp nội dung và khách vãng lai đóng góp nội dung trên RUCO INTERNATIONAL CLINIC không liên quan tới RUCO INTERNATIONAL CLINIC, mà là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên. Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên website của RUCO INTERNATIONAL CLINIC có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng website cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng website. Quyền hạn Bạn cần đồng tình rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với RUCO INTERNATIONAL CLINIC hoặc website của RUCO INTERNATIONAL CLINIC là của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng cần đồng tình và bằng lòng thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến RUCO INTERNATIONAL CLINIC hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi. Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Đặt lịch tư vấn
cùng chuyên gia

1900 2195